Návrh na dohrání soutěžního ročníku 2019/2020 od ZOSK

Vážení sportovní přátelé,

s ohledem na situaci, která nastala v celém světě, se i náš sport, a nejen náš, zcela zastavil. Byli jsme nuceni přijmout řadu opatření, která nám bohužel prozatím nedovolují dál pokračovat v „normálním životě“. Doufejme, že se situace brzy zlepší a budeme normálně fungovat, v tuto chvíli má prioritně přednost především zdraví všech lidí, sportovce nevyjímaje. Nicméně ze všech těchto důvodů jsme nuceni přijmout určitá opatření vzhledem k fungování našeho sportu v aktuální sezoně 2019/2020. Z tohoto důvodu předkládáme jako VV SNH ZOSK následující návrhy, varianty, které se samozřejmě budou odvíjet od nařízení vlády.  Pokud máte jakýkoliv návrh nebo doplnění, prosím o jeho zaslání.

Současně žádáme všechny oddíly o vyjádření, zda budou mít zájem o pořádání některých plánovaných turnajů mládeže v případě, že bude uplatněna varianta herního systému č.2 (uvolnění po 15.5.2020) a všeobecně platný systém pro kategorii mladších žáků.

Pro komplexní přehled připomínáme, že na základě prozatímního rozhodnutí VV SNH je původní svazový termín určený pro utkání Čechy-Morava, včetně doprovodných akcí, odložen na podzim letošního roku.

Varianta č. 1 – Uvolnění od 1.5.2020

Hrací víkendy 5 v květnu (1.-3.5., 8.-10.5., 16.-17.5., 23.-24.5., 30.-31.5.) 4 v červnu (6.-7.6., 13.-14.6., 20.-21.6., 27.-28.6.2020), přičemž květen má 1. a 2. víkend prodloužený, hrát se mělo v pátek, takže by dospělí skončili až poslední týden v červnu… nebo by se muselo sehrát více dvoukol

OP DOSPĚLÍ

OP dospělých M a Ž – chybí odehrát 9 kol, což lze stihnout do konce měsíce června (27.-28.6.)

1.třída mužů –chybí odehrát 10 kol, teoreticky možné pouze s předpokladem zařazení 1 dvoukola

OP MLÁDEŽE

 • Dosud bez rozhodnutí, zda budou MČR a PČR hrána v řádném termínu 12.-14.6. a 19.-21.6.
 • Pokud by zůstaly v platnosti původně stanovené termíny, pak by soutěže mládeže musely být dohrány max do 10.6.2020 a bylo by třeba sehrát některá utkání i v týdnu
 • V následujících kategoriích bychom utkání mohli sehrát dle stávajícího rozlosování, pokud všechna družstva budou vzájemně spolupracovat a snažit se vyjít si vstříc
  • OP ml. žačky    
  • OP st. žáci        
  • OP st. žačky
  • OP dorostenky
  • OP dorostenci – nejméně riziková soutěž, pouze 3 účastníci ZOSK – bez nadstandardního opatření
 • OP ml. žáci – nejvíce riziková kategorie

 v této kategorii je největší počet družstev 13, v úvahu přichází varianta dohrát soutěž vložením několika dvoukol, případně zvolit formu několika (2-3 termíny) jednodenních turnajů se zkrácenou hrací dobou  na různých hřištích s ohledem na kapacitu a časovou náročnost, s tím, že by se týmy rozdělily na dvě výkonnostní skupiny dle postavení v tabulce po podzimní části, přičemž družstva z první poloviny tabulky se střetnou o případný postup na republikové soutěže (pokud se uskuteční). Plný počet utkání bez dalšího doplnění termínů zřejmě není již možné stihnout.

BODY PO PODZIMNÍ ČÁSTI SE ZAPOČÍTÁVAJÍ!

Varianta č. 2 – Uvolnění po 15.5.2020

Hrací víkendy v květnu 3, v červnu 4 – celkem 7 (konkrétní rozpis termínů uvedený výše)

OP DOSPĚLÍ

OP dospělí a 1.třída  –  musela by se odehrát minimálně 2-3 dvoukola

OP MLÁDEŽE

OP ml. žáci         – turnajově, postup popsaný konkrétně u varianty č.1

OP ml. žačky      – turnajově

OP st. žáci          – turnajově

OP st. žačky       – turnajově

OP dorci             – nejméně riziková soutěž, pouze 3 účastníci ZOSK – bez nadstandardního opatření

OP dorky            – turnajově

– v tomto případě je řešením ve zbývajících soutěžích mládeže zvolit formát několika jednodenních turnajů (počet akcí podle účastníků a zájmu pořadatelů) podobně jako v kat.mladších žáků.

BODY PO PODZIMNÍ ČÁSTI SE ZAPOČÍTÁVAJÍ!

Varianta č 3 – Uvolnění po 1.6.2020

V tomto případě nejsme schopni soutěž dohrát, snad jen s výjimkou kvalifikačních turnajů mládeže pro určení zástupce ZOSK na MČR a PČR – jednorázový turnaj za účasti družstev z první poloviny tabulky soutěží.

Pro konečné rozhodnutí o osudu soutěží se nabízí několik variant:

–      podle konečných výsledků z podzimu – nejedná se o příliš objektivní řešení s ohledem na          rozdílné podmínky účastníků (počty a kvalita soupeře v utkáních s výhodou domácího prostředí)

 • anulovat celý soutěžní ročník bez vyhlášení vítězů, avšak s právem všech současných účastníků podání přihlášky a zařazení do stejné soutěže ročníku 2020-2021
 • zvolit postup dle rozhodnutí VV SNH s platností pro všechny oblastní komise

Naše návrhy jsme zpracovali s cílem aktivizovat členskou základnu v oblasti tak, aby neztratila kontakt a aktivní zapojení pro náš sport, což platí především pro kategorie mládeže.

Předpokládáme, že všechny oddíly budou korektně a aktivně spolupracovat při vyjednávání náhradních hracích termínů tak, aby byla ukončena vzájemnou dohodou. V soutěžích mládeže doporučujeme využívat i termíny v průběhu pracovního týdne.

Ve všech případech nebudeme uplatňovat žádné finanční sankce a poplatky, uvedených v Propozicích soutěží.

Doufáme, že mimořádný charakter současné situace ve společnosti plně respektujete a stejně tak pochopíte i naši snahu a úsilí o zachování existence našeho sportu bez výrazných negativních dopadů.

Jsme přesvědčeni, že společně to zvládneme i přes současný komunikační a metodický útlum i absenci definitivních rozhodnutí vlády ČR, která jsou i pro nás zásadním faktorem.

                                                                                                                STK ZOSK SNH