Návrh na dohrání soutěžního ročníku 2019/2020 od ZOSK

Vážení sportovní přátelé,

s ohledem na situaci, která nastala v celém světě, se i náš sport, a nejen náš, zcela zastavil. Byli jsme nuceni přijmout řadu opatření, která nám bohužel prozatím nedovolují dál pokračovat v „normálním životě“. Doufejme, že se situace brzy zlepší a budeme normálně fungovat, v tuto chvíli má prioritně přednost především zdraví všech lidí, sportovce nevyjímaje. Nicméně ze všech těchto důvodů jsme nuceni přijmout určitá opatření vzhledem k fungování našeho sportu v aktuální sezoně 2019/2020. Z tohoto důvodu předkládáme jako VV SNH ZOSK následující návrhy, varianty, které se samozřejmě budou odvíjet od nařízení vlády.  Pokud máte jakýkoliv návrh nebo doplnění, prosím o jeho zaslání.

Současně žádáme všechny oddíly o vyjádření, zda budou mít zájem o pořádání některých plánovaných turnajů mládeže v případě, že bude uplatněna varianta herního systému č.2 (uvolnění po 15.5.2020) a všeobecně platný systém pro kategorii mladších žáků.

Pro komplexní přehled připomínáme, že na základě prozatímního rozhodnutí VV SNH je původní svazový termín určený pro utkání Čechy-Morava, včetně doprovodných akcí, odložen na podzim letošního roku.

Varianta č. 1 – Uvolnění od 1.5.2020

Hrací víkendy 5 v květnu (1.-3.5., 8.-10.5., 16.-17.5., 23.-24.5., 30.-31.5.) 4 v červnu (6.-7.6., 13.-14.6., 20.-21.6., 27.-28.6.2020), přičemž květen má 1. a 2. víkend prodloužený, hrát se mělo v pátek, takže by dospělí skončili až poslední týden v červnu… nebo by se muselo sehrát více dvoukol

OP DOSPĚLÍ

OP dospělých M a Ž – chybí odehrát 9 kol, což lze stihnout do konce měsíce června (27.-28.6.)

1.třída mužů –chybí odehrát 10 kol, teoreticky možné pouze s předpokladem zařazení 1 dvoukola

OP MLÁDEŽE

 • Dosud bez rozhodnutí, zda budou MČR a PČR hrána v řádném termínu 12.-14.6. a 19.-21.6.
 • Pokud by zůstaly v platnosti původně stanovené termíny, pak by soutěže mládeže musely být dohrány max do 10.6.2020 a bylo by třeba sehrát některá utkání i v týdnu
 • V následujících kategoriích bychom utkání mohli sehrát dle stávajícího rozlosování, pokud všechna družstva budou vzájemně spolupracovat a snažit se vyjít si vstříc
  • OP ml. žačky    
  • OP st. žáci        
  • OP st. žačky
  • OP dorostenky
  • OP dorostenci – nejméně riziková soutěž, pouze 3 účastníci ZOSK – bez nadstandardního opatření
 • OP ml. žáci – nejvíce riziková kategorie

 v této kategorii je největší počet družstev 13, v úvahu přichází varianta dohrát soutěž vložením několika dvoukol, případně zvolit formu několika (2-3 termíny) jednodenních turnajů se zkrácenou hrací dobou  na různých hřištích s ohledem na kapacitu a časovou náročnost, s tím, že by se týmy rozdělily na dvě výkonnostní skupiny dle postavení v tabulce po podzimní části, přičemž družstva z první poloviny tabulky se střetnou o případný postup na republikové soutěže (pokud se uskuteční). Plný počet utkání bez dalšího doplnění termínů zřejmě není již možné stihnout.

BODY PO PODZIMNÍ ČÁSTI SE ZAPOČÍTÁVAJÍ!

Varianta č. 2 – Uvolnění po 15.5.2020

Hrací víkendy v květnu 3, v červnu 4 – celkem 7 (konkrétní rozpis termínů uvedený výše)

OP DOSPĚLÍ

OP dospělí a 1.třída  –  musela by se odehrát minimálně 2-3 dvoukola

OP MLÁDEŽE

OP ml. žáci         – turnajově, postup popsaný konkrétně u varianty č.1

OP ml. žačky      – turnajově

OP st. žáci          – turnajově

OP st. žačky       – turnajově

OP dorci             – nejméně riziková soutěž, pouze 3 účastníci ZOSK – bez nadstandardního opatření

OP dorky            – turnajově

– v tomto případě je řešením ve zbývajících soutěžích mládeže zvolit formát několika jednodenních turnajů (počet akcí podle účastníků a zájmu pořadatelů) podobně jako v kat.mladších žáků.

BODY PO PODZIMNÍ ČÁSTI SE ZAPOČÍTÁVAJÍ!

Varianta č 3 – Uvolnění po 1.6.2020

V tomto případě nejsme schopni soutěž dohrát, snad jen s výjimkou kvalifikačních turnajů mládeže pro určení zástupce ZOSK na MČR a PČR – jednorázový turnaj za účasti družstev z první poloviny tabulky soutěží.

Pro konečné rozhodnutí o osudu soutěží se nabízí několik variant:

–      podle konečných výsledků z podzimu – nejedná se o příliš objektivní řešení s ohledem na          rozdílné podmínky účastníků (počty a kvalita soupeře v utkáních s výhodou domácího prostředí)

 • anulovat celý soutěžní ročník bez vyhlášení vítězů, avšak s právem všech současných účastníků podání přihlášky a zařazení do stejné soutěže ročníku 2020-2021
 • zvolit postup dle rozhodnutí VV SNH s platností pro všechny oblastní komise

Naše návrhy jsme zpracovali s cílem aktivizovat členskou základnu v oblasti tak, aby neztratila kontakt a aktivní zapojení pro náš sport, což platí především pro kategorie mládeže.

Předpokládáme, že všechny oddíly budou korektně a aktivně spolupracovat při vyjednávání náhradních hracích termínů tak, aby byla ukončena vzájemnou dohodou. V soutěžích mládeže doporučujeme využívat i termíny v průběhu pracovního týdne.

Ve všech případech nebudeme uplatňovat žádné finanční sankce a poplatky, uvedených v Propozicích soutěží.

Doufáme, že mimořádný charakter současné situace ve společnosti plně respektujete a stejně tak pochopíte i naši snahu a úsilí o zachování existence našeho sportu bez výrazných negativních dopadů.

Jsme přesvědčeni, že společně to zvládneme i přes současný komunikační a metodický útlum i absenci definitivních rozhodnutí vlády ČR, která jsou i pro nás zásadním faktorem.

                                                                                                                STK ZOSK SNH

Stanovisko VV ZOSK SNH k stávající situaci

VYJÁDŘENÍ VV ZOSK SNH

„Vyhlášení nouzového stavu a nařízení omezeného pohybu osob vládou ČR ze dne 16.3.2020 v důsledku opatření proti šíření nemoci covid-19 se vztahuje také na veškeré sportovní aktivity v zemi. Absolutní zákaz přítomnosti osob na všech sportovištích pro veřejnost, utlumení jakékoliv organizované sportovní činnosti.“

Na základě videokonference VV SNH uskutečněné v sobotu 21.3.2020, vydává VV ZOSK SNH následující vyjádření k uvedené situaci:

„Všechny soutěže organizované ZOSK SNH jsou pozastavené do odvolání, další informace a postupy v případě dohrání soutěží organizovaných ZOSK SNH, budou sděleny na základě rozhodnutí při řešení této situace VV SNH a především v návaznosti na vyhlášená opatření vlády ČR“

Toman Ivo
předseda ZOSK SNH

COVID-19

Šíření Coronaviru ovlivňuje i zahájení soutěží národní házené.

Rozhodnutí Výkonného výboru SNH ze dne 14.3.2020

Publikováno: 14.3.2020

KORONAVIRUS - Rozhodnutí Výkonného výboru SNH ze dne 14.3.2020

V souvislosti s krizovou situací přijal Výkonný výbor SNH další mimořádná opatření.

VV SNH v souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 12.3.2020 o vyh­lášení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření:

1. odkládá na neurčito všechny hromadné sportovní akce organizované Svazem národní házené s plánovaným termínem konání do 13.dubna, tzn. všechny finálové turnaje Zimního halového mistrovství ČR, finálové turnaje Zimní ligy dorostu a finálové turnaje 46.ročníku Českého poháru dospělých, s tím, že případné náhradní termíny budou diskutovány s účastníky a pořadateli po skončení mimořádné situace,

2. odkládá zahájení jarní části ligových soutěží dospělých minimálně do 13.dubna, případně do zrušení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření, s tím, že organizace jarní části soutěží včetně úprav termínové listiny či herního systému bude diskutována a rozhodnuta dle aktuálního vývoje situace,

3. odkládá jednání 22. Valné hromady plánované na neděli 29.března na náhradní termín, který bude stanoven po ukončení nouzového stavu a s tím souvisejícíh mimořádných opatření,

4. ukládá všem oblastním soutěžním komisím SNH odložit všechny sportovní akce, utkání, soustředění, přípravné kempy atd. řízené či organizované příslušnou OSK minimálně do 13.dubna, případně do zrušení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření,

5. upozorňuje všechny sdružené subjekty, oddíly NH, na nutnost respektování vyhlášených mimořádných opatření ve vztahu k vykonávání jejich sportovní i spolkové činnosti a vyzývá je, aby z preventivních důvodů zvážili nutnost konání veškerých jimi organizovaných akcí v době platnosti mimořádných opatření.

.

Výkonný výbor SNH dále vyzývá všechny své členy, aby plně respektovali mimořádná opatření a nařízení státních orgánů a zároveň upozorňuje, že tato opatření se mohou v průběhu času měnit a upravovat. Proto je nutné stále sledovat aktuální informace ve sdělovacích prostředcích. O aktuálním vývoji týkajícím se činnosti Svazu národní házené budeme informovat standardními informačními kanály.

Opětovně děkuji všem za vstřícnost, pochopení a respektování bezpečnostních opatření. Je potřeba zachovat klid, rozvahu a rozumný přístup k celé situaci. Zároveň nám všem přeji, abychom stávající pandemii a s tím související krizi přečkali bez následků.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek prosím kontaktujte sekretariát SNH.

Jiří Cedidlo
předseda SNH

Zdroj: http://svaznarodnihazene.cz/koronavirus-rozhodnuti-vykonneho-vyboru-snh-ze-dne-1432020

Novoroční fotbálek 2020

Tradiční novoroční fotbálek se konal 1.1.2020 na hřišti Sportovního areálu V Luhu. Zahrát si přišlo hned 16 hráčů. I když jde hlavně o zábavu a výsledek není důležitý, letos se vedlo lépe týmu těch „starších“, kteří vyhráli 12:3. Poločas byl ale 1:3 ve prospěch „mladších“ 🙂

Družstvo starších

Družstvo mladších

Kompletní fotogalerie je na našem FB: Novoroční fotbálek 2020

Memoriál bratří Smolů 2019

V sobotu 27. července 2019 jsme uspořádali další ročník turnaje v národní házené – Mamoriálu bratří Smolů.

Letos se turnaje zúčastnila 4 družstva: Hromnice, Záluží A, Záluží B a Hasiči.

Turnaj vyhrálo Záluží A se ziskem 6 bodů, na druhém místě 3 body a lepším skóre skončili Hromnice, třetí bylo díky horšímu skóre Záluží B a čtvrté místo obsadili Hasiči.

Nejlepším střelcem turnaje byl s 15 brankami Pavel Stružka.

Turnaj rozhodovali rozhodčí Petr Ulč, Jaroslav Čiha a Zdeněk Ludvík.

Závěrem děkujeme všem divákům, kteří se přišli podívat a v neposlední řadě i Hasiči Města Třemošná, kteří nám před turnajem prokropili hřiště.