Archiv pro štítek: 2020

KORONAVIRUS – Informace z jednání VV SNH ze dne 8. dubna 2020

Ve středu 8. dubna 2020 se uskutečnila druhá telekonference Výkonného výboru SNH rozšířená o zástupce Oblastních soutěžních komisí SNH. V rámci telekonference byla projednána aktuální situace ve vztahu k prodloužení nouzového stavu a s tím souvisejících vládních opatření, resp. jejich dopady na činnost NH:

Zobrazít více „KORONAVIRUS – Informace z jednání VV SNH ze dne 8. dubna 2020“

Návrh na dohrání soutěžního ročníku 2019/2020 od ZOSK

Vážení sportovní přátelé,

s ohledem na situaci, která nastala v celém světě, se i náš sport, a nejen náš, zcela zastavil. Byli jsme nuceni přijmout řadu opatření, která nám bohužel prozatím nedovolují dál pokračovat v „normálním životě“. Doufejme, že se situace brzy zlepší a budeme normálně fungovat, v tuto chvíli má prioritně přednost především zdraví všech lidí, sportovce nevyjímaje. Nicméně ze všech těchto důvodů jsme nuceni přijmout určitá opatření vzhledem k fungování našeho sportu v aktuální sezoně 2019/2020. Z tohoto důvodu předkládáme jako VV SNH ZOSK následující návrhy, varianty, které se samozřejmě budou odvíjet od nařízení vlády.  Pokud máte jakýkoliv návrh nebo doplnění, prosím o jeho zaslání.

Zobrazít více „Návrh na dohrání soutěžního ročníku 2019/2020 od ZOSK“

Stanovisko VV ZOSK SNH k stávající situaci

VYJÁDŘENÍ VV ZOSK SNH

„Vyhlášení nouzového stavu a nařízení omezeného pohybu osob vládou ČR ze dne 16.3.2020 v důsledku opatření proti šíření nemoci covid-19 se vztahuje také na veškeré sportovní aktivity v zemi. Absolutní zákaz přítomnosti osob na všech sportovištích pro veřejnost, utlumení jakékoliv organizované sportovní činnosti.“

Na základě videokonference VV SNH uskutečněné v sobotu 21.3.2020, vydává VV ZOSK SNH následující vyjádření k uvedené situaci:

„Všechny soutěže organizované ZOSK SNH jsou pozastavené do odvolání, další informace a postupy v případě dohrání soutěží organizovaných ZOSK SNH, budou sděleny na základě rozhodnutí při řešení této situace VV SNH a především v návaznosti na vyhlášená opatření vlády ČR“

Toman Ivo
předseda ZOSK SNH

COVID-19

Šíření Coronaviru ovlivňuje i zahájení soutěží národní házené.

Rozhodnutí Výkonného výboru SNH ze dne 14.3.2020

Publikováno: 14.3.2020

KORONAVIRUS - Rozhodnutí Výkonného výboru SNH ze dne 14.3.2020

V souvislosti s krizovou situací přijal Výkonný výbor SNH další mimořádná opatření.

VV SNH v souvislosti s usnesením Vlády ČR ze dne 12.3.2020 o vyh­lášení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření:

1. odkládá na neurčito všechny hromadné sportovní akce organizované Svazem národní házené s plánovaným termínem konání do 13.dubna, tzn. všechny finálové turnaje Zimního halového mistrovství ČR, finálové turnaje Zimní ligy dorostu a finálové turnaje 46.ročníku Českého poháru dospělých, s tím, že případné náhradní termíny budou diskutovány s účastníky a pořadateli po skončení mimořádné situace,

2. odkládá zahájení jarní části ligových soutěží dospělých minimálně do 13.dubna, případně do zrušení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření, s tím, že organizace jarní části soutěží včetně úprav termínové listiny či herního systému bude diskutována a rozhodnuta dle aktuálního vývoje situace,

3. odkládá jednání 22. Valné hromady plánované na neděli 29.března na náhradní termín, který bude stanoven po ukončení nouzového stavu a s tím souvisejícíh mimořádných opatření,

4. ukládá všem oblastním soutěžním komisím SNH odložit všechny sportovní akce, utkání, soustředění, přípravné kempy atd. řízené či organizované příslušnou OSK minimálně do 13.dubna, případně do zrušení nouzového stavu a s tím souvisejících mimořádných opatření,

5. upozorňuje všechny sdružené subjekty, oddíly NH, na nutnost respektování vyhlášených mimořádných opatření ve vztahu k vykonávání jejich sportovní i spolkové činnosti a vyzývá je, aby z preventivních důvodů zvážili nutnost konání veškerých jimi organizovaných akcí v době platnosti mimořádných opatření.

.

Výkonný výbor SNH dále vyzývá všechny své členy, aby plně respektovali mimořádná opatření a nařízení státních orgánů a zároveň upozorňuje, že tato opatření se mohou v průběhu času měnit a upravovat. Proto je nutné stále sledovat aktuální informace ve sdělovacích prostředcích. O aktuálním vývoji týkajícím se činnosti Svazu národní házené budeme informovat standardními informačními kanály.

Opětovně děkuji všem za vstřícnost, pochopení a respektování bezpečnostních opatření. Je potřeba zachovat klid, rozvahu a rozumný přístup k celé situaci. Zároveň nám všem přeji, abychom stávající pandemii a s tím související krizi přečkali bez následků.
V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek prosím kontaktujte sekretariát SNH.

Jiří Cedidlo
předseda SNH

Zdroj: http://svaznarodnihazene.cz/koronavirus-rozhodnuti-vykonneho-vyboru-snh-ze-dne-1432020